Θεσμικές Παρεμβάσεις

Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» 

Αθήνα, 28 - 29 Απριλίου 2017

 

Για το σύνολο των Πρακτικών του Συνεδρίου πατήστε εδώ