Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Διευθύντρια Τομέα
Καθηγήτρια Αικατερίνη Φουντεδάκη
 
Γραμματέας Τομέα
Κική Πάτκου
4ος όροφος, γραφείο 410
Τηλ: 2310 996622
Fax: 2310 996622
email: patkouk@law.auth.gr
 

Ανακοινώσεις Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Σελίδες