Τομέας Διεθνών Σπουδών

Διευθυντής Τομέα
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωσήφ Κτενίδης
 
Γραμματέας Τομέα
Αλεξία Παπάζη
Τηλ:   2310 996608
Fax:   2310 996502
Εmail: alpapazi@law.auth.gr
 
 

Ανακοινώσεις Διεθνών Σπουδών

Τρί, 24/10/2017 - 09:56

Σελίδες