Ερευνητικά προγράμματα

Αριστεία

  1. Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα: ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους.
  2. Κέντρο Αριστείας για το κυβερνοέγκλημα με σκοπό την εκπαίδευση, έρευνα και επιμόρφωση στην Ελλάδα.
  3. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro.