Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Διευθυντής Τομέα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

 

Γραμματέας Τομέα

Αλεξία Παπάζη

Τηλ: 2310 996608

Fax: 2310 996502

email: alpapazi@law.auth.gr

Ανακοινώσεις Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Σελίδες