Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη Παρασκευή

Λέκτορας
Γραφείο: 
407
Τηλέφωνο: 
2310 996620
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 14:00 – 16:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 154/4-10-99 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: