Κοσμίδης Τιμολέων

Λέκτορας
Γραφείο: 
405
Τηλέφωνο: 
2310 996553
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12:00-14:00(Έναρξη, 27.2.18. Προηγουμένως κατόπιν συνεννόησης)
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΦΕΚ 822/1-7-2014 τ. Γ')

Βιογραφικό Σημείωμα: