Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

  •  την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
  •  τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
  • τις εκπροσώπους από τα μέλη ΕΔΙΠ της Σχολής, Σοφία Αποστολίδου τακτικό μέλος και Ελένη Γιαννίτσιου αναπληρωματικό μέλος