Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις.
3. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1 Οκτωβρίου και το εαρινό λήγει στις 31 Μαΐου.
4. Τα μαθήματα, πέρα από τις δύο χειμερινές εξεταστικές εβδομάδες, διακόπτονται από την παραμονή των Χριστουγέννων έως την επομένη των Θεοφανείων από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως την επόμενη της Καθαρής Δευτέρας και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, την ημέρα των γενικών Φοιτητικών εκλογών και την ημέρα των Πρυτανικών εκλογών.
5. Δεν γίνονται μαθήματα τα Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω γιορτές-επετείους:
Του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου),
Την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου,
Την 17η Νοεμβρίου, Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου),
Του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου), Την Πρωτομαγιά, Του Αγίου Πνεύματος.