Φοιτητικό Επίδομα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

 

Σε συνέχεια του ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017 που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναρτάται στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο η εγκύκλιος  155925/Ζ1/19-9-2017 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ορίζει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών/τριών   (Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.