Προπτυχιακές Σπουδές

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων, των εξετάσεων, και της υποβολής δηλώσεων προτίμησης μαθημάτων, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του Παν/κού έτους 2016–2017, έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΝΑΡΞΗ 1-9-2016 - ΛΗΞΗ 10-2-2017

Διδασκαλία: Από 3-10-2016 μέχρι 13-1-2017

Εξετάσεις:     Από 16-1-2017 μέχρι 10-2-2017

Υποβολή δηλώσεων μαθημάτων-συγγραμμάτων: Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΝΑΡΞΗ 13-2-2017 - ΛΗΞΗ 30-6-2017

Διδασκαλία: Από 13-2-2017 μέχρι 31-5-2017

Εξετάσεις:     Από 1-6-2016 μέχρι 30-6-2017

Υποβολή δηλώσεων μαθημάτων-συγγραμμάτων: Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

Από 1-9-2017 μέχρι 30-9-2017