INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS

Περιεχόμενο μαθήματος

Κωδικός: 
ΕΡ012
ECTS: 
5.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2017-2018
Είδος Μαθήματος: 
ERASMUS
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα, 08.00-10.00
Αίθουσα διδασκαλίας: 
212, 2ος όρ.
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών