ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΣΑ
1 Εργατικό Δίκαιο Παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών:ΟΙΤ,Συμβούλιο της Ευρώπης,ΕΕ Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 9.10.2018 8-10μμ 7
2 Οι μεγάλοι σταθμοί της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και η αποτελεσματικότητα του νομοθετικού έργου της ΕΕ Χ.Δεληγιάννη Τρίτη 16.10.2018 8-10μμ 7
3 Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΣΔΑ,στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ X.Δεληγιάννη Τρίτη 23.10.2018 8-10μμ 7
4 Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων ως ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων Ζ.Σαχπεκίδου,Δ.Λέντζης Τρίτη 30.10.2018 8-10μμ 7
5 Ισότητα και μη διάκριση στο δίκαιο της ΕΕ και σε άλλα  νομικά συστήματα (ΕΣΔΑ,ΟΗΕ,ΔΟΕ,Συμβούλιο της Ευρώπης ΕΕ). Χ.Δεληγιάννη/Α.Μ.Κώνστα Τρίτη 6.11.2018 8-10μμ 7
6 Η αρχή της ισότητας των φύλων στο δίκαιο της ΕΕ Α.Μ.Κώνστα Τρίτη 13.11.2018 8-10μμ 7
7 Μη τυπικές μορφές απασχόλησης και χρόνος εργασίας στο δίκαιιο της ΕΕ Δ.Ζερδελής/Σιδέρης Τρίτη 20.11.2018 8-10μμ 7
8 Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων:Οδηγίες 98/59,2001/23 και 80/97 για τις ομαδικές απολύσεις, τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη Δ.Ζερδελής/Σιδέρης Τρίτη 27.11.2018 8-10μμ 7
9 Το συλλογικό εργατικό δίκαιο της ΕΕ:συνδικαλιστικά δικαιώματα και οικονομικές ελευθερίες.Υποθέσεις Albany,Viking/Laval/Anti Viking etc Χ.Δεληγιάννη/Α.Μ.Κώνστα Τρίτη 4.12.2018 8-10μμ 7
10 Το συλλογικό εργατικό δίκαιο της ΕΕ:Πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση Χ.Δεληγιάννη/Α.Μ.Κώνστα Τρίτη 11.12.2018 8-10μμ 7
11 Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(Κανονισμός 883/2004) Α.Στεργίου Τρίτη 18.12.2018 8-10μμ 7
12 Η εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και η ανοικτή μέθοδος συντονισμού Α.Στεργίου Τρίτη 8.1.2019 8-10μμ 7

 

 

 

Συντονίστρια : Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Βοηθήματα: Corpus με υποδείξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Έναρξη παραδόσεων: Τρίτη 9.10.2018

Κωδικός: 
ΔΣ 2
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
7
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών