ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                     ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγή στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Μπιτζιλέκης/Χατζηκωνσνταντινου/

Χατζηκώστας

Πέμπτη

11.10.2018

8-10μμ 6
2 Ιστορική εξέλιξη έως τη δίκη της Νυρεμβέργης.Οι αρχές της Νυρεμβέργης-Ο ορισμός του διεθνούς εγκλήματος-Η έννοια των Grave Breaches στο ΔΑΔ.Η έννοια των εγκλημάτων Πολέμου-Η Οικουμενική Υποχρέωση αντιμετώπισης των Grave Breaches. Αντιμετώπιση παραβιάσεων που δεν προσδιορίζονται ως Grave Βreaches.Η επέκταση των Grave Breaches σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Κ.Χατζηκωνσταντίνου

Πέμπτη

18.10.2018

8-10μμ 6
3 Οι νεότερες εξελίξεις έως το σχέδιο κώδικα εγκλημάτων του 1991-Οι εργασίες της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου-Το σχέδιο κώδικα του 1954-Ο προσδιορισμός της έννοιας της επίθεσης κατά το ΔΑΔ-Η δεύτερη φάση των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου.Ο Κώδικας του 1991-Το σχέδιο κώδικα των εγκλημάτων κατά της ειρήνης και ασφάλειας της ανθρωπότητας του 1996. Κ. Χατζηκωνσταντίνου Πέμπτη 25.10.2018 8-10μμ 6
4 Από τη Νυρεμβέργη στο ΔΠΔ.Τα ad hoc Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια-Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κ. Χατζηκωνσταντίνου Πέμπτη 1.11.2018 8-10μμ 6
5 Το Καταστατικό του ΔΠΔ.Συγκρότηση-αρμοδιότητα-(υλική,τοπική,χρονική)-αρχή της συμπληρωματικότητας-διαδικασία (διερεύνηση,προδικασία,κύρια διαδικασία)-ποινικές κυρώσεις. Ν. Μπιτζιλέκης Πέμπτη 8.11.2018 8-10μμ 6
6 Δομή του διεθνούς εγκλήματος (συγκερασμός) Ν. Μπιτζιλέκης Πέμπτη 15.11.2018 8-10μμ 6
7 Αυτουργική και συμμετοχική ευθύνη-JCE Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη 22.11.2018 8-10μμ 6
8 Αυτουργική και συμμετοχική ευθύνη στο Καταστατικό του ΔΠΔ. Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη 29.11.2018 8-10μμ 6
9 Ευθύνη ανωτέρου Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη  6.12.2018 8-10μμ 6
10 Άμυνες του κατηγορουμένου (λόγοι άρσης αδίκου/καταλογισμού). Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη 13.12.2018 8-10μμ 6
11 Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.Το έγκλημα της γενοκτονίας Ν.Μπιτζιλέκης Πέμπτη 20.12.2018 8-10μμ 6
12 Εγκλήματα πολέμου.Το έγκλημα της επίθεσης Ν.Μπιτζιλέκης Πέμπτη 10.1.2019 8-10μμ 6

 

Συντονιστής: Ν.Μπιτζιλέκης

Έναρξη παραδόσεων: Πέμπτη 11.10.2018 αίθουσα 6

Βοηθήματα: Υλικό άρθρων, αποφάσεων,νομοθετημάτων κλπ με ανάρτηση στο elearning

Κωδικός: 
ΔΣ 3
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
6
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών