ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                     ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγή στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Μπιτζιλέκης/Χατζηκωνσνταντινου/

Χατζηκώστας

Πέμπτη

11.10.2018

8-10μμ 6
2 Ιστορική εξέλιξη έως τη δίκη της Νυρεμβέργης.Οι αρχές της Νυρεμβέργης-Ο ορισμός του διεθνούς εγκλήματος-Η έννοια των Grave Breaches στο ΔΑΔ.Η έννοια των εγκλημάτων Πολέμου-Η Οικουμενική Υποχρέωση αντιμετώπισης των Grave Breaches. Αντιμετώπιση παραβιάσεων που δεν προσδιορίζονται ως Grave Βreaches.Η επέκταση των Grave Breaches σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Κ.Χατζηκωνσταντίνου

Πέμπτη

18.10.2018

8-10μμ 6
3 Οι νεότερες εξελίξεις έως το σχέδιο κώδικα εγκλημάτων του 1991-Οι εργασίες της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου-Το σχέδιο κώδικα του 1954-Ο προσδιορισμός της έννοιας της επίθεσης κατά το ΔΑΔ-Η δεύτερη φάση των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου.Ο Κώδικας του 1991-Το σχέδιο κώδικα των εγκλημάτων κατά της ειρήνης και ασφάλειας της ανθρωπότητας του 1996. Κ. Χατζηκωνσταντίνου Πέμπτη 25.10.2018 8-10μμ 6
4 Από τη Νυρεμβέργη στο ΔΠΔ.Τα ad hoc Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια-Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κ. Χατζηκωνσταντίνου Πέμπτη 1.11.2018 8-10μμ 6
5 Το Καταστατικό του ΔΠΔ.Συγκρότηση-αρμοδιότητα-(υλική,τοπική,χρονική)-αρχή της συμπληρωματικότητας-διαδικασία (διερεύνηση,προδικασία,κύρια διαδικασία)-ποινικές κυρώσεις. Ν. Μπιτζιλέκης Πέμπτη 8.11.2018 8-10μμ 6
6 Δομή του διεθνούς εγκλήματος (συγκερασμός) Ν. Μπιτζιλέκης Πέμπτη 15.11.2018 8-10μμ 6
7 Αυτουργική και συμμετοχική ευθύνη-JCE Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη 22.11.2018 8-10μμ 6
8 Αυτουργική και συμμετοχική ευθύνη στο Καταστατικό του ΔΠΔ. Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη 29.11.2018 8-10μμ 6
9 Ευθύνη ανωτέρου Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη  6.12.2018 8-10μμ 6
10 Άμυνες του κατηγορουμένου (λόγοι άρσης αδίκου/καταλογισμού). Κ.Χατζηκώστας Πέμπτη 13.12.2018 8-10μμ 6
11 Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.Το έγκλημα της γενοκτονίας Ν.Μπιτζιλέκης Πέμπτη 20.12.2018 8-10μμ 6
12 Εγκλήματα πολέμου.Το έγκλημα της επίθεσης Ν.Μπιτζιλέκης Πέμπτη 10.1.2019 8-10μμ 6

 

Συντονιστής: Ν.Μπιτζιλέκης

Έναρξη παραδόσεων: Πέμπτη 11.10.2018 αίθουσα 6

Βοηθήματα: Υλικό άρθρων, αποφάσεων,νομοθετημάτων κλπ με ανάρτηση στο elearning

Κωδικός: 
ΔΣ 3
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
6
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών