ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός: 
ΕΛΕ 1
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2017-2018
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Η
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00- 15:30μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
320
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου