ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγή στο μάθημα.Έννοια της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης Α.Γκιζάρη Παρασκευή 23.2.2018 4-6μμ 5
2 Ηθική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος Κ.Σταμάτης Τρίτη 27.2.2018 8-10μμ 5
3 Η διεθνοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.Από τη Στοκχόλμη στο Ρίο Δ.Μάνου Τρίτη 6.3.2018 8-10μμ 5
4 Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Ζητήματα επιβολής των διεθνών συνθηκών. Δ.Μάνου Τρίτη 13.3.2018 8-10μμ 5
5 Παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Οι μη κρατικοί δρώντες. Δ.Μάνου Τρίτη 20.3.2018 8-10μμ 5
6 Πολυεθνικές  επιχειρήσεις και περιβάλλον. Τζίβα/Ψαρουδάκης Τρίτη 27.3.2018 8-10μμ 5
7 Η διακυβέρνηση των παγκόσμιων κοινών.Η διαχείριση των κλιματικών αλλαγών. Δ.Μάνου Τρίτη 17.4.2018 8-10μμ 5
8 Η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Ο ρόλος των ενωσιακών οργάνων και των άλλων δρώντων στην ΕΕ. Α.Γκιζάρη Τρίτη 24.4.2018 8-10μμ 5
9 Οι στόχοι και τα εργαλεία άσκησης της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής.Εσωτερική αγορά και περιβάλλον. Α.Γκιζάρη/Λέντζης Τρίτη 8.5.2018 8-10μμ 5
10 Τα στάδια της ενωσιακής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και οι αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης Α.Γκιζάρη Τρίτη 15.5.2018 8-10μμ 5
11 Περιβάλλον και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι.Κτενίδης Τρίτη 22.5.2018 8-10μμ 5
12 Το ζήτημα των "περιβαλλοντικών προσφύγων" στην ΕΕ. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του ενωσιακού μοντέλου περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και εκείνου των ΗΠΑ. Β.Κούρτης/Α.Κώνστα Τρίτη 29.5.2018 8-10μμ 5

Συντονίστρια : Α.Γκιζάρη

Βοηθήματα: Υποδειξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων καθώς και σημειώσεις των διδασκόντων στο moodle.

Ημέρα διδασκαλίας  :Τρίτη 8-10μμ αίθουσα 5 (έναρξη παραδόσεων  κατ' εξαίρεση για το 1ο μάθημα Παρασκευή 23.2.2018 4-6μμ αιθ 5)

Κωδικός: 
ΔΣ 6
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2017-2018
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
8
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών