ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Κοινωνιολογική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ανάγκης για προστασία των καταναλωτών Α.Τσαούση Παρασκευή 23.2.2018 4-6μμ 8
2 Οι νομοθετημένες έννοιες καταναλωτή και προμηθευτή.Ενώσεις καταναλωτών και συλλογική αγωγή Γ.Δέλλιος Τρίτη 27.2.2018 8-10μμ 8
3 Η προστασία των καταναλωτών από τους καταχρηστικούς ΓΟΣ.Θεσμικό πλαίσιο, νομολογιακή εφαρμογή. Γ.Δέλλιος Τρίτη 6.3.2018 8-10μμ 8
4 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και στις συμβάσεις από απόσταση καθώς και στις συμβάσεις εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση

Ρ.Γιοβαννόπουλος/Ν.Ελευθεριάδης

Α.Δεσποτίδου

Τρίτη 13.3.2018 8-10μμ 8
5 Εγγυήσεις διάρκειας -καλής λειτουργίας καταναλωτικών αγαθών και εξυπηρέτηση μετά την πώληση Α.Μπεχλιβάνης Τρίτη 20.3.2018 8-10μμ 8
6 Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Κ.Φουντεδάκη Τρίτη 27.3.2018 8-10μμ 8
7 Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων Α.Βαλτούδης Τρίτη 17.4.2018 8-10μμ 8
8 Η προστασία των καταναλωτών από τη διαφήμιση Ν.Τέλλης/Ε.Τζίβα/Α.Δεσποτίδου Τρίτη 24.4.2018 8-10μμ 8
9 Η προστασία των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Ν.Τέλλης/Ε.Τζίβα/Α.Δεσποτίδου Τρίτη 8.5.2018 8-10μμ 8
10 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης-Η αρχή του "υπεύθυνου δανεισμού" Δ.Κλαβανίδου Τρίτη 15.5.2018 8-10μμ 8
11 Η προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών Ν.Ελευθεριάδης Τρίτη 22.5.2018 8-10μμ 8
12 Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών Ε.Τζίβα Τρίτη 29.5.2018 8-10μμ 8

Συντονιστής: Γ.Δέλλιος

Βοηθήματα:Ελ. Αλεξανδρίδου,Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό-Κοινοτικό (2008, επίκειται 2η έκδοση 2015) και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Ημέρα Διδασκαλίας : ΄Τρίτη 8-10μμ αίθ. 8(κατ ' εξαίρεση το 1ο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 23.2.2018 και ώρα 4-6μμ).

Έναρξη παραδόσεων :Παρασκευή 23.2.2018

Κωδικός: 
ΔΣ 9
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2017-2018
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Συντονιστής: 
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
8
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών