Ανακοίνωση πίνακα επιτυχόντων και έναρξης εγγραφής τους στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2017-2018