ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) (ΑΝΤΙΚ.Υ15) 2016-2017 ΣΕΠΤ