Εκδήλωση απονομής διπλωμάτων ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας"

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 21
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00' διοργανώνει εκδήλωση  για την απονομή των
διπλωμάτων στους πρώτους αποφοίτους του εν λόγω μεταπτυχιακού. Η εκδήλωση θα
γίνει στο κτήριο ΚΕΔΕΑ της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ επί της οδού 3ης
Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. 

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο κ. Σάββας Καλεντερίδης με θέμα: «Οι γεωπολιτικές
εξελίξεις στην περιοχή μας και οι επιπτώσεις τους στα ενεργειακά ζητήματα».

Συνημμένα αρχεία: