ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ TEMPUS

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη

Κοινοποίηση: AUTh News

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών της Ουγγαρίας για:

- έρευνα: είτε μικρής (3-29 ημέρες) είτε μεγαλύτερης (1-10 μήνες) διάρκειας, που απευθύνεται σε πτυχιούχους τουλάχιστον επιπέδου master, ακαδημαϊκούς και ερευνητές/-τριες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είναι η 29η Μαρτίου 2018.

- μερική φοίτηση: αφορά όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α΄ και β΄ κύκλου) σπουδών και χορηγείται υπό προϋποθέσεις γνώσης της ουγγρικής γλώσσας και κλάδου σπουδών - ανά επίπεδο σπουδών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

- πλήρη φοίτηση: αφορά όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α΄ και β΄ κύκλου) και τους κλάδους σπουδών, αποκλειστικά στην ουγγρική γλώσσα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι η 30η Ιανουαρίου 2018.

- θερινό πρόγραμμα (θα ανακοινωθεί εντός του Δεκεμβρίου)