Εξεταστέα ύλη στο μάθημα 'Μεθοδολογία του Δικαίου'

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: εξεταστέα ύλη στην

 «Mεθοδολογία του δικαίου»

IANΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

Στο εγχειρίδιο του Κώστα Σταμάτη, Μεθοδολογία του δικαίου. Θεμελίωση των νομικών κρίσεων (εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016), η εξεταστέα ύλη είναι ολόκληρο το δεύτερο μέρος του βιβλίου.

                                                                                                     

Θεσσαλονίκη 20.12.2017