Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Ειδικά Ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης'

Α.Π.Θ.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eιδικά Zητήματα  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Iανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018

 

Οι  ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εξετάσεις του μαθήματος 

Eιδικά Zητήματα  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

κατά την περίοδο

Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018  

θα διεξαχθούν

την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτιρίου Νομικής)

και ώρες :

 

10.00 -11.00         Κοκκίνης Φώτιος – ΑΕΜ 57912

                               Μπαϊρακτάρη Μαρία – ΑΕΜ 57436

                               Μπαράκου Σοφία – ΑΕΜ 574

                               Νικολαϊδου Δανάνη – ΑΕΜ 57783

 

11.00 - 12.00        Μπουρτζής Γεώργιος–ΑΕΜ 57740

                               Ορφανουδάκη Αλεξάνδρα – ΑΕΜ 57746

                               Παπαδοπούλου Ελένη – ΑΕΜ 57474                                                                                                                                                                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη  22.12.2018