Εξεταστέα ύλη στο Διακλαδικό Σεμινάριο ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μάθημα: Διακλαδικό Σεμινάριο ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ύλη για τις εξετάσεις της περιόδου Ιαν.-Φεβ. 2018
 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για τις εξετάσεις, μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε τα παρακάτω 4 κείμενα:
    ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
Από το βιβλίο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική» Επιμ. Ν. Φαραντούρης, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 17 – 32.
    ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
Από το βιβλίο «ΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» Επιμ. Ν. Φαραντούρης, Τ. Κοσμίδης, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 39 – 51, 252 – 286, 505 – 521.
    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε., «Δέσμη Μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση: Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή», 25.2.2015, (2015) 80 .
    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ασπασία Αλιγιζάκη, Ενεργειακά Δίκτυα και Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 499-518 (Από το βιβλίο Ενέργεια: Δίκτυα και Υποδομές, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014)
 
Ο Υπεύθυνος του Διακλαδικού Σεμιναρίου
 
Αν. Καθηγητής Π. Γκλαβίνης