Ημερίδα με θέμα: ''Tρανς άνθρωποι –Το πλαίσιο για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ισοτιμία''

''Tρανς άνθρωποι –Το πλαίσιο για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ισοτιμία''
Τετάρτη 17 Γενάρη 2018, στις 17:00, στον Πύργο της Παιδαγωγικής, ΑΠΘ.

Διοργάνωση: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ
 

Συνημμένα αρχεία: