Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών-τριών Α.Π.Θ._ΦΕΒΡ.2018

Προς
όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Καλησπέρα σας και καλή χρονιά!

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2018 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών-τριών του Α.Π.Θ.

Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών-τριών σας.

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα αρχεία: