Επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα: Πλήρωση κενών των συμβάσεων