Απολογισμός Κοσμήτορα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

ασκούντος κατά νόμο και χρέη Προέδρου του Τμήματος Νομικής

1.9.2013 30.11.2017

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δέλλιος