Γραμματεία

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 11.30 -13.00 ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ .ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ.
Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ  9.00- 11.00 ΣΤΟ ΤΗΛ. 2310996510.