Έναρξη του διακλαδικού σεμιναρίου «Η ΕΣΔΑ και το δίκαιο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΣΧΟΛΗ  Ν.Ο.Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το διακλαδικό σεμινάριο «Η ΕΣΔΑ και το δίκαιο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη» θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 20:00-22:00, στην αίθουσα 6.

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη,  27.2.2018