Ημερολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων -εαρινό εξάμηνο 2018

ΤΟΜΕΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                       ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  2017-2018
Α/Α ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤ 1 ΤΡΙΤΗ 8-10μμ 5 Γκιζ/Σταμ/Μαν/Τζιβ/Ψαρουδ/Λεντζ/Κτεν/Κουρτ/Κωνστα
2 ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΧΘΔ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΣΤ 1 ΤΡΙΤΗ 8-10μμ 6 Σταγκ/Λ.Παπαδ/Φουντ/Βαλτ/Ζερδ/Ποδημ/Καιαφα/Παπαδαμ
3 ΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤ 1 ΤΡΙΤΗ 8-10μμ 2? Φουντεδ/Καιαφα/Τζιβ/Μπεχλ/Πρεβεδ/Μαθιουδ
4 ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤ 1 ΤΡΙΤΗ 8-10μμ 8 Δελ/Τσαουσ/Γιοβ/Ελευθ/Δεσποτ/Φουντ/ΜπεχλΤελ/Τζιβ/Κλαβ/Τελ
5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤ 1 ΤΡΙΤΗ 8-10μμ 312 Παπαγ/Λ.Παπαδ/Βλαχ/Μαντζουφ/Λεντζ/Κοτζαμπ/Ν.Παπαγ/Πρεβεδ/Ζερβογ/Μπιτζιλ
               
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ Β 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-12πμ 213 Τσαούση
2 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β 1 TETAΡTH 6-8μμ ΑΙΘ.7 Ιγγλεζάκης
3 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Β 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ AIΘ. 2 Κυριαζόπουλος/Παπαγεωργίου
4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-4μμ 320 Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου
5 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ Β 1 TETAΡTH 10-12πμ 213 Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου /Παπαδάτου
               
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η 1 ΠΕΜΠΤΗ 6-8μμ 213 Παπαδάτου /Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου 
2 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Η 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ 320 Σταμάτης
3 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Η 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10μμ 213 Παπαγεωργίου/Κυριαζόπουλος
4 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Η 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-4μμ 213 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
5 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η 1 ΠΕΜΠΤΗ 2-4μμ 320 Σταμάτης 
6 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN  PRIVATRECHTS Η 1 ΠΕΜΠΤΗ 2-4μμ βιβλιοθήκη ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
7 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE Η 1 ΤΡΙΤΗ 10-12πμ 213 Βλάχος
8 INTERNET-RECHT Η 1 TETARTH 2-4μμ 320 Ιγγλεζάκης