ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, οι οποίοι θα ασκηθούν στους φορείς που αναφέρονται για το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2018.
Επισυνάπτονται αναλυτικές Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν στο εξής.