Ορθή ανακοινοποίηση-Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018