Δέλλιος Γεώργιος

Καθηγητής
Γραφείο: 
318
Τηλέφωνο: 
2310 996531
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 181/15-2-2012 τΓ

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα: