Πουλιάδης Αθανάσιος

Καθηγητής
Γραφείο: 
413
Τηλέφωνο: 
2310 996543
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 12:00–14:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 245/21-8-06 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: