Μπιτζιλέκης Νικόλαος

Καθηγητής
Γραφείο: 
210
Τηλέφωνο: 
2310 996476
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 11:00-12:00 Τετάρτη 17:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 139/2-6-00 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: