Παπαδαμάκης Αδαμ

Καθηγητής
Γραφείο: 
210
Τηλέφωνο: 
2310 996475
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 12:00-14:00 Τρίτη 16:00-17:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 157/23-6-00 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: