Ζαχαριάδης Aθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 991326
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 20:00-21:00 Πέμπτη 20:00-21:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: