Ιγγλεζάκης Iωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996577
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 12.00-14.00 Τετάρτη 12.00-14.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ , ΦΕΚ 730/24-7-2015 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: