Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 991329
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 17.00-19.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 349/26-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: