Σταμάτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996574
Ώρες συνεργασίας: 
ΤΡΙΤΗ 10.00-12.30 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00-12.30
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 27/6-3-97 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: