Βλάχος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996526
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10.00-12.00 Παρασκευή 10.00-12.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 737/4-9-09 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: