Κώνστα Άννα Μαρία

Λέκτορας
Γραφείο: 
412
Τηλέφωνο: 
2310 991190
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 16:00-17:00 Τετάρτη 15:00-16:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1496/23-12-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: