Λέντζης Δημοσθένης

Λέκτορας
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996541
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 18:00-20:00 Τετάρτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΦΕΚ 734/15-7-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: