Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997167
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 15:00-16:00 Πέμπτη 12:00-13:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 839/2-7-14 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: