Πικραμένος Μιχάλης

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996544
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10.00-11.00 και 16.00-16.30
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: