Πρεβεδούρου Ευγενία

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997189
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12:00-14:00 Τετάρτη 8:30-10:30
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: