Προκηρύξεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει την ίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ από την 21η Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

ΕΔΒΜ82 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία Υποβολής: 17/08/2018
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019.

Ανακοινώνεται ότι  η χρονική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», είναι ως την  Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος: http://mdsec.law.auth.gr

Προκήρυξη δύο θέσεων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με με γνωστικό αντικείμενο Άστικό Δίκαιο'

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: 'Αστικό Δίκιαο'

Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης από φοιτητές Νομικής φέτος το καλοκαίρι. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 18/5/2018. Παρακαλείσθε να δείτε τα συνημμένα.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ NOMIKHΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΜΕ 1ετή ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2018

Προκηρύξη Εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ (ακ. έτος: 2018-2019)

Προκηρύξη Εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ (ακ. έτος: 2018-19)

Προκηρύξη Εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ (2018-19)

Σελίδες