Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την πλήρωση έως 2 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση eupoldem@gmail.com με θέμα «Πρακτική Άσκηση: Επίθετο υποψήφιου» μέχρι τις30-03-2018 και ώρα 12.00 πμ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Νομιής

94831_Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 9833/2018_Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προθεσμία Υποβολής: 13/02/2018
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ NOMIKHΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας των  εισακτέων στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής για το ακ. έτος 2017-2018.

Η ανακοίνωση για τις εγγραφές και τις δηλώσεις μαθημάτων του α' εξαμήνου του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018 έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/pms-news/6987

Σελίδες