Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-18) μεταβάλλεται ο χρόνος (προσοχή: νωρίτερα) και εν μέρει ο τρόπος υποβολής της δήλωσης μαθημάτων, σύμφωνα με τους ορισμούς που τίθενται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Α.Π.Θ. και τις διατάξεις του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών:

Πρόλογος Κοσμήτορα

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ, διαμορφωμένη από το τρέχον ακαδημαïκό έτος ως η μοναδική μονοτμηματική Σχολή του Πανεπιστημίου μας, αποτελεί ακαδημαïκή μονάδα με πλούσια ιστορία, που έχει συμβάλει σημαντικά στο νομικό πολιτισμό της νεώτερης Ελλάδας, περιλαμβάνοντας στο επιστημονικό της δυναμικό τόσο θεωρητικούς του Δικαίου όσο και δασκάλους με μεγάλη εμπειρία στην άσκηση νομικών επαγγελμάτων.