Ανακοινώσεις

Τρί, 10/05/2016 - 10:11
Τρί, 22/03/2016 - 12:05

Pro Justitia

Η ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάδειξη του επιστημονικού–ερευνητικού έργου της Σχολής.

Πρόλογος Κοσμήτορα

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ, διαμορφωμένη από το τρέχον ακαδημαïκό έτος ως η μοναδική μονοτμηματική Σχολή του Πανεπιστημίου μας, αποτελεί ακαδημαïκή μονάδα με πλούσια ιστορία, που έχει συμβάλει σημαντικά στο νομικό πολιτισμό της νεώτερης Ελλάδας, περιλαμβάνοντας στο επιστημονικό της δυναμικό τόσο θεωρητικούς του Δικαίου όσο και δασκάλους με μεγάλη εμπειρία στην άσκηση νομικών επαγγελμάτων.